Tračne pile
za rezanje metala

Tračne pile - detekcija problema i savjeti

Tračna pila - pucanje, trošenje zubiju
Pucanje oštrica lista tračne pile ili često krivo protumačeno kao potrošenost svih ili većeg dijela zubaca na određenom dijelu lista pile, najčešće je rezultat krivo odabranog ozubljenja lista pile, neadekvatno stegnutog materijala u škripu stroja, zraka u cilindru hidrauličkog posmaka ili prevelike postavke reznog posmaka. Uzubina lista pile služi prihvatu strugotine i u situaciji kada se ista prepunjava, što je slučaj kod korištenja prefinog ozubljenja lista pile, može doći do pucanja jedne od oštrica koja potom ostane zaglavljena u materijalu, te se na istu oštete ili "pobruse" ostale. Često susrećemo situacije gdje klijenti koriste isto ozubljenje za obradu plosnog ili flaha u vertikalnom ili vodoravnom položaju, situacija u kojoj se obrađuje isti materijal ali kojeg list alata kao takvog "ne vidi". Preporuka je da odjednom u materijalu bude 6 - 12 zubaca, sve manje od navedenog stvara preveliko opterećenje na pojedinu oštricu pile, dok sve više potencijalno rezultira zapunjenjem uzubina i nemogućnost pravovremenog izvoza strugotine iz materijala. Na primjeru plosnog profila, možete vidjeti da se u slučaju vertikalnog pozicioniranja navedenog plosnog profila u materijalu odjednom nalazi mnogo manji broj zubaca nego kod horizontalne pozicije profila u škripu stroja, odnosno za izvršiti ovu obradu bez posljedica po alat trebali biste dva različita ozubljenja sa suprotnog spektra - fino i grubo.
U slučaju prebrzog trošenja zubaca bez puknuća, najčešći uzrok je prenizak rezni posmak koji dozvoljava listu pile da "žulja" površinu materijala te se od iste odbija. Također može biti uzrokovano previsokom reznom brzinom, kaljenjem materijala na kontaktnom mjestu krivim reznim parametrima ili lošim stanjem odnosno omjerom rashladne tekućine, izostankom pravilnog upuštanja pile u radno stanje ili "urezivanja", prefinim ozubljenjem ili lošim stanjem rashladne tekućine.
Provjerite odgovara li ozubljenje lista pile materijalu kojeg režete, provjerite ponire li okvir stroja linearno, rotira li se materijal u škripu za vrijeme reza, smanjite rezni posmak u slučaju pucanja, povećajte u slučaju ubzanog trošenja zubaca, provjerite rashladnu tekućinu.

Pucanje tijela lista pile sa strane uzubine
Najčešće uzrokovano horizontalnim "nabiranjem" tijela između susjednih oštrica alata uzrokovano prekrupnim ozubljenjem, preudaljenim vodilicama, preniskom napetosti alata ili oštećenom dosjednom površinom odnosno ležajem pilenica. List tračne pile kao nosivo tijelo koristi specijalni elastični legirani perni čelik otporan na habanje, koji kao manu ima sklonost da postane krt i puca zbog vanjskih mehaničkih utjecaja. U slučaju kada se koristi podzategnut list pile, prekrupno ozubljenje ili previsok rezni posmak, dolazi do opetovanog sakupljanja i širenja tijela između susjednih zubaca pile, što brzo dovodi do krtosti tijela na tom mijestu i pucanja. U slučaju da stroj nije redovno čišćen od špene, između dosjedne površine pilenice i lista alata mogu se podvlačiti komadići otpada i sa vremenom uzrokovati pucanje zbog varijacije u napetosti alata. Isti je slučaj sa oštećenom površinom pilenice ili ležajem pilenice - nepravilna rotacija pilenica uzrokuje minimalno ali konstantno napinjanje i otpuštanje alata ili razliku u napetosti između strane oštrice i leđa alata, što dovodi do gubitka elastičnosti, odnosno krtosti tijela alata te brzog pucanja, često u nepravilnom obliku.
Provjerite napetost alata, približite vodilice alata što je moguće bliže materijalu, provjerite stanje dosjedne površine i ležajeva pilenica, koristite finije ozubljenje i/ili manji rezni posmak.

Pucanje tijela lista pile sa leđne strane
Pucanje tijela lista pile sa strane leđa alata uglavnom je uzrokovano prefinim ozubljenjem pile, obradom zahtjevnijih materijala neadekvatno konstrukcijski snažnim strojem, podnapetim alatom, prevelikim posmakom, istrošenim klizačima vodilica ili žuljanjem leđa lista pile o prirubnicu pilenice. Često se manifestira kao brojne mikropukotine na leđnoj strani alata ili kao istrošenost površine leđa alata. Neadekvatan izvoz strugotine iz materijala uzrokovan prefinim ozubljenjem dovodi do konstantnog uvijanja lista pile oko materijala i time razlike u napetosti između zubnog i leđnog dijela pile. Napetost se na zubnom dijelu smanjuje, dok se na leđnom dijelu povećava uslijed vršenja reza, te vremenom dovodi do stvaranja pukotina na leđnoj strani alata, posljedično i pucanja. Danas se više no ikad susrećemo sa široko dobavljivim povoljnim strojevima za rezanje metala tračnom pilom koji često dolaze uz određene konstrukcijske ustupke kako bi se osigurala niska cijena. Česta greška koju klijenti neinformirano čine, jest nabavka stroja čiji maksimalni deklarirani kapacitet otprilike odgovara dimenziji obradka koji misle rezati. Često se ovaj kapacitet odnosi na strukture, o nee i na materijale punog presjeka. Zlatno je pravilo da u slučaju obrade materijala punog presjeka stroj mora imati deklarirani kapacitet barem 2 do 3 puta veći, kako bi konstrukcijski bio dovoljno snažan za takvu vrstu obrade. Kod obrade šipki i osovina većeg promjera, jedan rez može trajati i više sati, što znači konstantno opterećenje na sve komponente vođenja alata i sami alat. Drugo je zlatno pravilo, težina obradka ne može biti približna težini stroja. Stroj mora zadovoljiti brojne konstrukcijske preduvjete kako bi se osigurala adekvatna vremena obrade, preciznost i završna obrada te spriječili problemi sa pucanjem ili kratkim radnim vijekom alata. Često strojevi danas dostupni na tržištu dolaze sa ustrojem tvornički prilagođenim i kalibriranim za napetost alata znatno manju od one preporučene za alat, zbog nemogućnosti da konstrukcijski elementi stroja poput ležajeva dugoročno izdrže potrebnu silu, rezultirajući činjenicom da sa takvim strojem konsantno režete podnapetim listom alata, što posljedično uzrokuje podrezivanje i skraćeni radni vijek alata.
Provjerite stanje vodilica, odaberite adekvatno ozubljenje, konzultirajte se pri nabavci stroja.

Pucanje lista pile na zavaru
Može biti uzrokovano lošim zavarom ili pretjeranom napetosti alata.
Osim navedenog, pucanje na zavaru ili na bilo kojem drugom dijelu tijela pile može biti uzrokovano i lošim paralelitetom vodnih kotača. Nudimo garanciju na kvalitetu zavara, te u slučaju puknuća pile na zavaru vršimo popravak ili zamjenu.
Smanjite napetost alata, provjerite paralitet pilenica.

Podrezivanje
Najčešće uzrokovano lošim stanjem vodilica, previsokim reznim posmakom, premalom napetosti alata, prefinim ozubljenjem ili oštećenjem geometrije pile udarcem o materijal.
Provjerite stanje vodilice, smanjite rezni posmak, povećajte napetost alata, odaberite krupnije ozubljenje pile.

Isprekidani rez, loša završna obrada
Najčešće uzrokovano lošim stanjem bočnih vodilica, ljepljenjem strugotine na zube alata i preagresivnim reznim parametrima.
Provjerite bočne vodilice, stanje i protok emulzije, povećajte brzinu vrtnje ili smanjite posmak.

Za savjetovanje i asistenciju oko reznih režima, odabira adekvatnog alata, detekcije i savjeta za rješavanje svih eventualnih problema pri rezanju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila ili telefona.