Tračna pila
za rezanje metala

Karbidna tračna pila

Oštrica karbidne tračne pile je za razliku od bimetalne tračne pile, izrađena iz brušenih tvrdometalnih cilindara, zavarenih na nosivo tijelo lista pile. Karbidna tračna pila odlikuje se prvenstveno primjenjivosti na materijalima koje je teško ili nemoguće rezati bimetalnom pilom poput primjerice površinski kaljenih materijala, višom produktivnosti kod serijskih izrezivanja u industriji u smislu znatno duljeg radnog vijeka i mogućnosti korištenja agresivnijih reznih postavki poput veće brzine vrtnje ili reznog posmaka. Osim za rezanje čelika, karbidne pile popularne su kao tehničko rješenje za rezanje i ostalih abrazivnih materijala poput određenih kompozita, aluminijskih odljevaka, grafita, bronce pa čak i drva.

Razlikujemo kvalitete karbidne pile prema namjeni, od otpornijih na abrazivno trošenje ali krtijih i podložnijih pucanju, do onih otpornijih ka udarcima i pucanju ali manje otpornih na frikcijsko trošenje, zbog čega je potrebno pravilno odabrati tip i kvalitetu karbidne tračne pile prema materijalu obrade, tipu stroja i ostalih specifičnosti određenog tipa obrade.

Karbidna tračna pila u velikom broju slučajeva nije kvalitetnija zamjena za bimetalnu tračnu pilu i njene komparabilne prednosti u odnosu na alate sa brzoreznom HSS oštricom mogu ujedno biti i njene mane, ovisno o području primjene, konstrukciji i kvaliteti odnosno mogućnostima stroja. Kako bi se ostvarila veća produktivnost, brzina i dulji radni vijek karbidne u odnosu na bimetalnu pilu, potrebno je zadovoljiti određene preduvjete, pa Vas molimo da nas kontaktirate za savjetovanje prije slanja komercijalnog upita ili narudžbe.

Bimetalne i karbidne tračne pile za metal

Za detaljnije informacije o tračnim pilama iz našeg asortimana, zatražite tiskani katalog, ili preuzmite naš generalni katalog.