Karbidne krunske
pile za metal

Karbidne krunske pile za metal

Starrett karbidne krunske pile idealno su rješenje za visokoserijsko bušenje rupa u inox materijalima i visokolegiranim čelicima, lakim metalima i drugim materijalima.

Karbidne krunske pile podnose korištenje osjetno viših brzina bušenja no što je moguće sa bimetalnim krunama.

Idealno za visokoserijsko bušenje zahtjevnih materijala i za korištenje na bušilicama sa limitiranom konrolom brzine.

Karbidne krunske pile isporučuju se u kompletu sa nosačem, dostupna su zamjenska centralna pilot svrdla.

Plitka izvedba za primjenu na tankostijenim materijalima i duboka izvedba za primjenu na materijalima debljine do 25mm.

Dostupno u pojedinačnim promjerima ili u setovima.

Napomena: Kod bušenja metala krunama karbidnog tipa, hlađenje, odnosno podmazivanje oštrica je preporučljivo kako bi osigurali dug radni vijek alata. Preporučamo hladiti krunske pile reznim uljem u spreju kod lakše obradivih materijala tanje stijenke, a konstantnim polijevanjem kod bušenja zahtjevnijih materijala deblje stijenke.

Karbidne krunske pile za metal

Dostupni promjeri plitkih (13mm) karbidnih krunskih pila:

Plitke karbidne krunske pile
Šifra Promjer mm Promjer in
SM15 15 19/32
SM16 16 5/8
SM17 17 11/16
SM18 18 23/32
SM19 19 3/4
SM20 20 25/32
SM21 21 13/16
SM22 22 7/8
SM23 23 29/32
SM24 24 15/16
SM25 25 1
SM26 26 1.1/32
SM27 27 1.1/16
SM28 28 1.3/32
SM29 29 1.1/8
SM30 30 1.3/16
SM31 31 1.7/32
SM32 32 1.1/4
SM33 33 1.5/16
Plitke karbidne krunske pile
Šifra Promjer mm Promjer in
CSC34 34 1.11/32
SM35 35 1.3/8
SM36 36 1.13/32
SM37 37 1.7/16
SM38 38 1.1/2
SM39 39 1.17/32
SM40 40 1.9/16
SM45 45 1.25/32
SM51 51 2
SM55 55 2.5/32
SM60 60 2.3/8
SM65 65 2.9/16
SM70 70 2.3/4
SM75 75 2.15/16
SM80 80 3.5/32
SM85 85 3.11/32
SM90 90 3.17/32
SM95 95 3.3/4
SM100 100 3.15/16

Dostupni promjeri dubokih (25mm) karbidnih krunskih pila:

Duboke karbidne krunske pile
Šifra Promjer mm Promjer in
CTD15 15 19/32
CTD16 16 5/8
CTD17 17 11/16
CTD18 18 23/32
CTD19 19 3/4
CTD20 20 25/32
CTD21 21 13/16
CTD22 22 7/8
CTD23 23 29/32
CTD24 24 15/16
CTD25 25 1
CTD26 26 1.1/32
CTD27 27 1.1/16
CTD28 28 1.3/32
CTD29 29 1.1/8
CTD30 30 1.3/16
CTD31 31 1.7/32
CTD32 32 1.1/4
CTD33 33 1.5/16
Duboke karbidne krunske pile
Šifra Promjer mm Promjer in
CSC34 34 1.11/32
CTD35 35 1.3/8
CTD36 36 1.13/32
CTD37 37 1.7/16
CTD38 38 1.1/2
CTD39 39 1.17/32
CTD40 40 1.9/16
CTD45 45 1.25/32
CTD51 51 2
CTD55 55 2.5/32
CTD60 60 2.3/8
CTD65 65 2.9/16
CTD70 70 2.3/4
CTD75 75 2.15/16
CTD80 80 3.5/32
CTD85 85 3.11/32
CTD90 90 3.17/32
CTD95 95 3.3/4
CTD100 100 3.15/16

Setovi karbidnih krunskih pila:

Set karbidnih krunskih pila
Opis seta Kom. Šifra Promjeri kruna u setu (mm) Nosači u setu
Plitki 7 KSM07001 16, 20, 22, 25, 32, 40, 50 -
Duboki 7 KCT07001 16, 20, 22, 25, 32, 40, 50 -
Duboki 8 KCT08001 16, 20, 22, 25, 32, 40, 51, 64 -
Set karbidnih krunskih pila za metal, karbidne krunske pile u setu