Tračne pile
za rezanje metala

Kontakti i informacije

Sjedište tvrtke: Grbec 9, Markuševec Turopoljski, 10412 Donja Lomnica

Poslovnica: Jalovečka 1, 10090 Zagreb (Samoborska cesta, Jankomir)

Telefon (centrala): +385 1 3099 100

Fax: +385 1 3099 100

E-mail: info@zeljezo.hr

Web: www.zeljezo.hr

Registrirano na trgovačkom sudu u Zagrebu: MBS: 08034763

OIB: 40043420451

IBAN: HR6123600001102244319 (Zagrebačka Banka)

IBAN: HR6124120091139002218 (Slatinska Banka)

Temeljni kapital: 1.305.800,00 kn, uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Draženka Borak, Darko Delić


Napomena: sukladno GDPR uredbi o zaštiti podataka, korištenjem ovog e-mail forumulara svojevoljno i sa razumijevanjem nam predajete osobni podatak poput Vaše e-mail adrese i imena te prezimena. Podaci se ne prikupljaju ni u kojem obliku te služe isključivo olakšanju direktne poslovne komunikacije (odgovora na Vaš upit), te se automatski brišu sa servera nakon 15 dana, dok se trag o komunikaciji pohranjuje lokalno i može biti brisan na Vaš zahtjev.