Nosači
krunskih pila

Nosači za krunske pile

Prihvati i nosači za krunske pile, zamjenska centralna pilot svrdla i dodatna oprema.

Nosači krunskih pila i oprema
Šifra Za promjere Prihvat za glavu Opis
A1 14-30mm 8.75mm Standarni, za Fast cut krune
A4 14-30mm 6.5mm Standarni, za Fast cut krune
A10 32-210mm 8.75mm Standarni, za Fast cut krune
A2 32-210mm 11mm Standarni, za Fast cut krune
A1E 14-30mm 8.75mm Produljeni, za Deep cut i višenamjenske krune
A4E 14-30mm 6.5mm Produljeni, za Deep cut i višenamjenske krune
A10E 32-210mm 8.75mm Produljeni, za Deep cut i višenamjenske krune
A2E 32-210mm 11mm Produljeni, za Deep cut i višenamjenske krune
XA1 14-30mm 8.75mm Karbidno svrdlo, za višenamjenske i dijamantne krune
XA2 32-210mm 11mm Karbidno svrdlo, za višenamjenske i dijamantne krune
XA10 32-210mm 8.75mm Karbidno svrdlo, za višenamjenske i dijamantne krune
A1-1 14-30mm 8.75mm SDS-plus prihvat
A2-1 32-210mm 11mm SDS-plus prihvat
A6 14-210mm - Sustav brze izmjene kruna, set
A5/A15 14-210mm 13/9.5mm 300mm produljenje
A19 14-152mm - Sustav za proširenje postojećih rupa
DB2 - - Kolektor otpada
A014C - - Zamjensko svrdlo za Fast cut nosače
A014CE - - Zamjensko svrdlo za Deep cut i višenamjenske nosače
XA014C - - Zamjensko karbidno svrdlo za dijamantne krune
Nosači i prihvati za krunske pile