Tračne pile
za rezanje metala

Pravilan odabir lista tračne pile

Kako bi pravilno odabrali list tračne pile za određeno područje aplikacije, potrebno je uzeti u obzir nekoliko detalja:

Odgovarajuća dimenzija lista tračne pile
Svi strojevi za rezanje metala tračnim pilama uglavnom imaju specifičnu dimenziju alata kojega je moguće koristiti na stroju.
Širina, debljina i duljina lista tračne pile bitne su dimenzije koje nam je potrebno dostaviti kako bismo Vam bili u mogućnosti izraditi odgovarajući list alata.
Širina i debljina lista tračne pile zadane su pilenicama stroja, korištenje neispravne širine ili debljine može rezultirati pucanjem alata, podrezivanjem pa i oštećenjem stroja. Duljina alata bitna je kako bi mogli alat koristiti na stroju, a preciznost mjere izrađenog alata ima direktan upliv na trajnost pile i preciznost rezanja zbog postizanja propisane napetosti lista pile. Dimenziju alata kojeg Vaš stroj koristi potražite na identifikacijskoj pločici lociranoj na tijelu stroja, ili nam javite model stroja kako bi Vam isporučili odgovarajući alat. U slučaju da nemate traženi podatak, novi list pile možemo izraditi i prema uzorku starog lista alata. Uobičajna forma dimenzije lista tračne pile iskazana je u obliku duljina x širina x debljina, broj zubaca.

Ozubljenje lista tračne pile
Pravilan odabir ozubljenja lista tračne pile krucijalan je za postizanje dobrih reznih rezultata. Uzubine na listu tračne pile služe izvozu špene ili reznog otpada iz materijala, pa korištenje lista tračne pile sa previše zubaca može rezultirati zapunjavanjem uzubina i pucanjem samih zubaca pile. Korištenje alata sa premalo zubaca rezultira prevelikim vršnim opterećenjem na pojedini vrh oštrice, što također može rezultirati pucanjem oštrica. Oba scenarija u određenoj mjeri uzrokuju prekomjerno naprezanje lista tijela tračne pile, koje time gubi elastičnost, postaje krto i sklono pucanju. Za pravilan odabir ozubljenja možete konzultirati naše tablice, ili jednostavno navesti kod narudžbe što će se alatom rezati (dovoljni su podaci o ekstremima, tip materijala i minimalna odnosno maksimalna dimenzija materijala), kako bi Vam preporučili odgovarajući tip alata.
Pravilo je da je 3 zuba u materijalu minimum, 24 maksimum, a između 6 i 12 zuba odjednom u materijalu optimalna mjera.
Generalno primjenjiv, univerzalni list tračne pile za rezanje svih grupa materijala kao takav ne postoji. Korištenje istog ozubljenja lista tračne pile za široki spektar materijala uvijek donosi kompromis u radnom vijeku alata, a time i veću cijenu pojedinog reza.
U mogućnosti smo pokriti dosta velik spektar standardnih čeličnih cijevi, profila, plosnog, okruglih i pravokutnih šipki do srednjeg promjera te inox cijevi našim artiklima sa specijalnim geometrijama i oštricama visoke otpornosti, odnosno u situacijama gdje nije moguća izmjena alata sa izmjenom grupe materijala koja se reže, osigurati dobar radni vijek i dobre rezne performanse na širokom spektru materijala. Kontaktirajte nas za više informacija.

Odabir tipa tračne pile
Postoji široki spektar dimenzija, tipova, ozubljenja, tvrdoće i geometrija oštrica listova tračnih pila, od kojih je svaka projektirana kako bi se na određenoj grupi materijala mogao postići maksimalni broj odrezaka po pojedinom listu alata.
Za standardnu bravarsku obradu crnih materijala preporučamo listove bimetalnih pila M42 kvalitete, za rezanje inox cijevi M42 kvalitetu sa visokim postotkom kobalta u oštrici.
Za rezanje šipki većeg promjera inox materijala, visokolegiranih i alatnih čelika preporučamo alate M51 kvalitete.
Za rezanje snopova cijevi i čeličnih profila srednje do veće dimenzije preporučamo specijalne namjenske alate sa širokim gazom i oštricom povećane otpornosti.
Za rezanje aluminija i ostalih lakih metala preporučamo listove pila sa kukastim zubom.
Za rezanje u velikim serijama, kontaktirajte nas za savjet oko preporuke alata.

Za detaljnije informacije o tračnim pilama iz našeg asortimana, zatražite tiskani katalog, ili preuzmite naš generalni katalog.