Tračne pile
za rezanje metala

Rezni parametri tračnih pila

Kako bi postigli dug radni vijek lista tračne pile, potrebno je koristiti ispravne rezne parametre ovisno o grupama materijala koje se obrađuju.
Kod strojeva sa manualnim ili gravitacijskim reznim posmakom uobičajne su dvije postavke reznih parametara, brzina vrtnje alata i brzina poniranja rezne ruke. Najčešće su strojevi bravarskog tipa opremljeni stupanjskom regulacijom rezne brzine, a u slučaju gravitacijskog reznog posmaka isti se regulira hidrauličkom kočnicom, dok sami potisak alata na materijal zapravo vrši sama težina reznog okvira.
Kod strojeva takvog ustroja, gdje je regulacija brzine stupanjska, najčešće su dostupne dvije brzine vrtnje alata i potenciometar koji regulira protok ulja u uljnoj kočnici i time brzinu poniranja rezne ruke. Za rezanje crnih materijala i primjerice lakih metala, u ovom slučaju koristite drugu, višu brzinu. Za rezanje inox materijala, visokolegiranih čelika i općenito otpornijih materijala, koristite prvu brzinu.
Postavku reznog posmaka odredite na način da nakon uvođenja pile u rad (15 minuta rezanja na laganom reznom posmaku), postepeno svakim novim rezom povećavate rezni posmak do formiranja reznog otpada ili špene u obliku lagano zavijenoga broja 6. U slučaju pojave vibracija okvira stroja, smanjite posmak do razine gdje se ista ne pojavljuje. Postavku posmaka zadržite za vrijeme radnog vijeka alata ili do izmjene grupe materijala koja se obrađuje.
Kod strojeva gdje je moguće regulirati reznu brzinu inverterski potenciometrom, za crne materijale koristite brzinu vrtnje alata od okvirno 80 m/min, za lake metale 100 m/min, a za inox materijale od okvirno 40 m/min. Generalno za lakše obradive materijale koristite višu brzinu, a za teže obradive nižu. Za određivanje posmaka koristite izgled reznog otpada ili špene.
Kod naprednijih strojeva sa mogućnosti određivanja reznog potiska (uz klasični posmak), potisak povećavajte što je deblja stijenka profila ili veći promjer naterijala.
Kod rezanja rezanja u velikim serijama ili u industrijskim uvjetima na poluautomatskim ili automatskim strojeva, kontaktirajte nas za preporuku reznih parametara.

Za detaljnije informacije o tračnim pilama iz našeg asortimana, zatražite tiskani katalog, ili preuzmite naš generalni katalog.