Tračne pile
za rezanje metala

Tračne pile - rezni parametri

Kako bi postigli dug radni vijek lista tračne pile, potrebno je koristiti rezne parametre odgovarajuće tipu alata i materijalu obrade, te konstrukciji i ustroju stroja.

Prije svega, potrebno je stroj održavati generalno čistim, redovno ispuhivati ostatke reznog otpada komprimiranim zrakom, isprati emulzionim uljem ili počistiti četkom. Posebice se ovo odnosi na pilenice stroja, kako se na istima i u neposrednoj blizini istih ne bi akumulirao rezni otpad koji se za vrijeme rezanja može naći na dosjednoj površini pilenice i time postepeno oštetiti alat i dovesti do preuranjenog pucanja istog. Kontrolirajte stanje vodilica i po potrebi ih na vrijeme zamijenite (vodilice alata su potrošni materijal), isto se odnosi na ležajeve pilenica. Kontrolirajte stanje rashladne tekućine, s vremena na vrijeme u potpunosti ispraznite rezervoar i očistite ga od nakupljene strugotine, redovno podmazujte sve od strane proizvođača stroja preporučene mehaničke komponente poput klizača ili vretena škripa.

Na većini strojeva za rezanje metala tračnom pilom, razlikujemo dva osnovna rezna parametra ili rezne postavke, brzinu vrtnje lista pile i brzinu posmaka, odnosno brzinu poniranja reznog okvira.

Kod strojeva gdje ove postavke nisu odabrane automatski od strane upravljačkog sustava stroja, ove je parametre potrebno podesiti ručno - uobičajno grebenastom sklopkom za reznu brzinu u slučaju da je stroj opremljen stupanjskom regulacijom, ili potenciometrom u slučaju da je stroj opremljen bezstupanjskom regulacijom, te potenciometrom ili klapnom za kontrolu reznog posmaka u slučaju da je stroj opremljen hidrauličkom kočnicom. Za obradu određenih grupa materijala ove postavke su od krucijalne važnosti i mogu u znatnoj mjeri utjecati na trajnost alata i brzinu obrade, te je za sve strojeve koji imaju mogućnost precizne bezstupanjske regulacije rezne brzine i precizne regulacije posmaka uputno kontaktirati nas sa informacijama o području primjene kako bismo Vam preporučili odgovarajuće rezne parametre. Za strojeve koji imaju stupanjsku regulaciju, možete se voditi generalnim smjernicama - za sve mekše materijale do, uključujući i konstrukcijski čelik, koristite višu brzinu koja uobičajno na standardnim strojevima bude u rasponu 60 - 80 m/min. U slučaju beztupanjske regulacije, vodite se generalno ovom smjernicom, bliže 60 m/min za veće presjeke, bliže 80 m/min za tankostijene materijale, +100 m/min za lake metale. Za sve teže obradive materijale, primjerice nehrđajući čelik (inox) ili čelike za poboljšanje, koristite nižu brzinu koja kod stupanjske regulacije iznosi uobičajno 30 - 35 m/min. Rezni posmak određujete na način da prvih 15 - 30 minuta rezanja sa novim listom pile režete počevši sa minimalnim koji postepeno povećavate dok špena ili rezni otpad ne izlazi kontinuirano iz materijala u obliku malo grubljeg praška. Špena u obliku fine prašine indicira prenizak rezni posmak za vrijeme uhodavanja. Nakon vremena uhodavanja novog lista pile, posmak svakim novim rezom lagano povećavajte (uslijed reza u slučaju obrade većih obradaka punog presjeka) dok se špena ili rezni otpad ne formira u oblik lagano zavijenog broja šest. Duga spiralna špena, vibracija reznog okvira ili špena sa promjenom boje indiciraju suviše visok rezni posmak. Kod tankostijenih materijala gdje je razrez iznimno brz, špena se ne stigne formirati u oblik, pa adekvatni rezni posmak rezultira špenog forme lagano zavijenih listića bez promjene u boji.

Kod strojeva sa ručnim posmakom, dozvolite listu da sam razrezuje materijal oslanjajući težinu okvira na površinu materijala uz zadršku na ulazu u materijal i lagano otpuštanje težine okvira kako veći broj zubaca alata zagriza u isti. Lagano dodajte silu težini okvira kroz razrez, bez prevelikog potiska, ukoliko list pile ne zarezuje pod težinom okvira, vjerojatno koristite krivo ozubljenje alata.

Premda za određene grupe materijala koristimo razne omjere, tipove i vrste rashladne tekućine, generalna smjernica za kvalitetan tip emulzionog ulja jest da ga miješate sa vodom u omjeru 8 - 10% (na rezervoar od 10l, 0,8 - 1l emulzije, ostatak voda).

Kod rezanja rezanja u velikim serijama ili u industrijskim uvjetima na poluautomatskim ili automatskim strojeva, kontaktirajte nas za preporuku reznih parametara i eventualnu izradu simulacije sa predviđenim vremenima obrade, omjerom rashladne tekućine, potrebnim vremenom uhodavanja i adekvatnim tipom alata za određenu grupu materijala.

Za detaljnije informacije o tračnim pilama iz našeg asortimana, zatražite tiskani katalog, ili preuzmite naš generalni katalog.