Brzine bušenja
sa krunskim pilama

Preporučene brzine bušenja krunskim pilama

U slijedećim tablicama možete pronaći preporučene tablice vrijednosti brzina bušenja ovisno o primjeni, tipu i promjeru krunske pile.

Odgovarajuća brzina vrtnje presudna je za ostvarivanje dobrih rezultata bušenja i optimalnog radnog vijeka krunske pile.

Korištenje pogrešne brzine vrtnje može kod zahtjevne primjene, primjerice kod bušenja metala ili keramike, uništiti alat i značajno mu skratiti radni vijek.

Bimetalne Fast Cut i Deep cut krunske pile
Promjer Standardni čelik Inox Laki metali Drvo i plastika
14-25 350-580 175-300 470-790 500-800
27-51 170-325 85-160 230-435 200-500
52-76 115-165 55-80 150-220 150-200
79-102 85-110 40-55 110-140 100-150
105-127 65-80 30-40 85-110 85-100
133-152 55 25 75 75
160-210 40 20 60 60
Bimetalne krunske pile za akumulatorske bušilice
Promjer Standardni čelik Inox Drvo, plastika, aluminij
16-20 500 230 700
22-29 400 185 550
30-38 330 150 450
Karbidne krunske pile za metal
Promjer Standardni čelik Inox i visokolegirani čelici
15-25 640-800 370-460
26-39 460-590 270-320
40-55 320-400 170-220
60-85 200-265 105-140
90-100 130-175 65-90
Višenamjenske karbidne krunske pile
Promjer Svi materijali (drvo, plastika, akril, fiberglas, gips-karton, keramika)
19-27 1300-1700
29-51 650-1100
54-76 425-600
79-102 325-400
111-159 210-300
Dijamantne krunske pile
Promjer Svi materijali (keramika, porculan, kamen, staklo, fiberglas, cigla)
14-25 500-1000
27-51 250-500
52-83 150-300
86-152 100-200