Tračne pile
za rezanje metala

Tračna pila - općenito o tehnologiji

Tračna pila jedan je od najekonomičnijih postojećih oblika procesa rezanja metala.
Kada su zadovoljeni svi preduvjeti, list tračne pile može postići vrlo visoki broj odrezaka vrlo dobre preciznosti i završne obrade reza.
Listovima tračnih pila moguće je rezati izrazito širok spektar dimenzija, tipologija i kvaliteta materijala, pa se jednako efikasno mogu koristiti za rezanje aluminija, crnih materijala, nehrđajućih čelika, alatnih čelika, površinski kaljenih materijala i drugog, istovremeno omogućujući primjenu na materijalima malih, srednjih i velikih dimenzija.
Premda kao proizvod djeluju jednostavno, radi se o visokotehnološkom proizvodu koji istovremeno mora zadovoljiti naizgled nespojive karakteristike visoke tvrdoće, otpornosti na habanje i udarce, oštrine i elastičnosti.
Listovi bimetalnih tračnih pila proizvode se od specijalnog legiranog pernog čelika za tijelo trake i specijalnog brzoreznog čelika za rezni dio alata. Ova dva materijala elektronski se spajaju u jednu traku, na kojoj se tada narezuje korak i zuba i upadni kut oštrice, te formira geometrija ozubljenja.
Sastav i kvaliteta oba materijala od kojih se izražuju listovi bimetalnih tračnih pila uobičajno je tajan, patentiran i varira od proizvođača do proizvođača, kao i oblik te geometrija ozubljenja.
Korak zuba, upadni kut i geometrija oštica prilagođeni su specifičnim karakteristikama, oblicima i dimenzijama određenih grupa materijala. Uzubina na listovima tračnih pila služi odvozu reznog otpada iz materijala. Osim standardnih geometrija, konstantnih i kombiniranih ozubljenja, razlikujemo i široki spektar različitih setova ozubljenja od kojih svaki ima svoju specifičnu namjenu i grupu primjene gdje ostvaruje brže procesno vrijeme, bolje držanje pravca ili dulji radni vijek.
Postoji širok spektar kvaliteta, odnosno kombinacije tvrdoće oštrice i geometrije ozubljenja koje se također razvijene za specifičnu aplikaciju. Generalno se mogu podijeliti u dva razreda, bimetalne tračne pile M42 i M51 kvalitete.
M42 kvaliteta alata najuniverzalniji je tip alata i njegove izvedenice pokrivaju većinu primjena na širokom spektru tipologija, dimenzija i kvaliteta materijala. Alatima iz ove grupe moguće je najčešće rezati materijale tvrdoće do 45 HRC, a same oštrice su najčešće tvrdoće od okvirno 68 HRC, visoke otpornosti na udarce i temperaturne otpornosti od okvirno 600°C.
Alatima M51 kvalitete obrađuju se debelostijene strukture ili materijali punog presjeka za obradu zahtjevniih materijala, poput temperaturno otpornih čelika, legura nikla ili materijala tvrdoće do okvirno 50 HRC. Oštrice alata povišene su tvrdoće od okvirno 70 HRC, veće otpornosti na habanje ali i smanjene otpornosti na udarce zbog čega nisu prikladni za rezanje tankostijenih ili vibracijama sklonih struktura.
Listovi bimetalnih pila iz našeg asortimana koriste specijalno razvijene brzorezne čelike patentiranog sastava za materijal oštrica, kao i specijalno razvijene geometrije ozubljenja za povećano područje aplikacije, veću otpornost na udarce i općenito dulji radni vijek. Specijalni omjeri kobalta, molibdena i wolfram karbida čine naše alate M42 klasifikacije primjenjivijima i na zahtjevnijim materijalima, a naše alate M51 klasifikacije otpornijima na udarce kako bi Vam omogućili veću iskoristivost alata.
Patentirana tehnologija geometrije leđnog dijela alata omogućuje obradu zahtjevnijih materijala na strojevima slabije konstrukcije ili lošijeg generalnog stanja, općenito omogućujući brže procesno vrijeme obrade u svakoj aplikaciji.
Listovi tračnih pila zahtjevaju hlađenje, osim specijalno razvijenih alata za terensko suho rezanje, emulzijom ili reznim uljem. Osim uloge hlađenja, dobar protok i omjer rashladne tekućine bitni su i za ispiranje reznog otpada sa površine materijala i iz uzubina alata, te podmazivanje.
Kako bi ispravno funkcionirali, listovi novih pila moraju biti napeti na propisanu mjeru i pravilno uvedeni u rad kako bi ostvaril imaksimalni radni vijek.
Rezni parametri brzine vrtnje alata, posmaka i potiska od presudne su važnosti i određuju se prema području aplikacije.
Kvaliteta stroja i njegove karakteristike poput tipa posmaka, raspona brzine, paraleliteta pilenica i izvedbe vodilica te sustava hlađenja također mogu imati velik upliv na performase i trajnost alata.

Za razliku od bimetalnih pila, karbidne pile za rezni dio alata koriste cilindre specijalnih karbida koji se nakon spajanja sa tijelom pojedinačno bruse kako bi se postigla geometrija prikladna za određenu grupu materijala. Listovi karbidnih tračnih pila omogućuju korištenje agresivnijih reznih postavki, dulji radni vijek i aplikaciju na materijalima koje obično nije moguće obrađivati klasičnim alatima, poput površinski kaljenih materijala, ili materijala tvrdoće i do okvirno 65 HRC.

Za detaljnije informacije o tračnim pilama iz našeg asortiman, zatražite tiskani katalog, ili preuzmite naš generalni katalog.