Tračne pile
za rezanje metala

Uvođenje novog lista tračne pile u radno stanje

Novi list tračne pile potrebno je pravilno uvesti u radno stanje kako bi se osigurali preduvjeti za dug radni vijek alata.
Tračna pila za rezanje metala ima precizno obrađene oštrice čiji su vrhovi izrazite oštrine, i potrebno ih je pravilno uvesti u rad kako bi se izbjegle mikropukotine oštrica koje uzrokuju brže trošenje vrhova oštrica, vibracije i generalno skraćuju radni vijek lista pile.

Novi list tračne pile postavite na stroj tako da je cijelim tijelom na pilenici stroja. Preporučljivo je da leđa lista pile nisu u kontaktu sa obrubnicom, a da zubi lista pile nisu u kontaktu sa površinom pilenice.
List pile zategnite na mjeru od okvirno 2.000 - 2.800 Kg/cm² (ovisno o širini lista pile i udaljenosti vodilica).
Pravilno uvođenje lista pile izvodi se na način da se koristi standardna brzina vrtnje alata prema tipu materijala kojeg se reže, ali u sponi sa pola uobičajnog reznog posmaka barem prvih 15 minuta rezanja.
Nakon minimalno 15 minuta rezanja sa smanjenim reznim posmakom, svaki novi rez postepeno povećavajte postavku reznog posmaka dok se rezni otpad ili špena ne formira u oblik lagano zavijenog broja 6.

Na ovaj način ekstremno oštri krajevi oštrica zubaca lagano će se zaobliti, te će se spriječiti nastanak mikro pukotina na oštricama alata i nepravilno pucanje vrhova istih.

Za detaljnije informacije o tračnim pilama iz našeg asortimana, zatražite tiskani katalog, ili preuzmite naš generalni katalog.