Tračna pile
za rezanje metala

Tračne pile - urezivanje ili uvođenje u radno stanje

Novi list tračne pile potrebno je pravilno urezati ili dovesti u radno stanje kako bi se osigurali preduvjeti za dug radni vijek alata.

Tračna pila za rezanje metala po isporuci ima oštro obrađene vrhove zubaca, te ih je potrebno pravilno uvesti u rad kako bi se izbjegle mikropukotine koje uzrokuju brže trošenje, vibracije i pucanje te generalno skraćuju radni vijek lista tračne pile.

Novi list tračne pile postavite na stroj tako da je cijelim tijelom na pilenici stroja. Preporučljivo je da leđa lista pile nisu u kontaktu sa obrubnicom, a da razvedeni dijelovi zubaca lista pile nisu u kontaktu sa površinom pilenice.
List pile zategnite na mjeru od okvirno 20 - 28 Kg/mm² (ovisno o širini lista pile i udaljenosti vodilica, kod jeftinijih strojeva slabije konstrukcije koji se često u zadnje vrijeme mogu pronaći na tržištu ova mjera je često nažalost namjerno manja i neadekvatna).

Pravilno uvođenje lista pile izvodi se na način da se koristi standardna brzina vrtnje alata prema tipu materijala kojeg se reže, ali u sponi sa pola uobičajnog reznog posmaka barem prvih 30 minuta rezanja.
Nakon minimalno 30 minuta rezanja sa upola smanjenim reznim posmakom, svaki idući novi rez postepeno povećavajte postavku reznog posmaka dok se rezni otpad ili špena ne formira u oblik lagano zavijenog broja 6.

Na ovaj način inicijalno oštri krajevi oštrica zubaca lagano će se zaobliti, te će se spriječiti nastanak mikro pukotina na oštricama alata i nepravilno pucanje vrhova istih, te će se ostvariti preduvjet za dug radni vijek lista pile.

Za detaljnije informacije o tračnim pilama iz našeg asortimana, zatražite tiskani katalog, ili preuzmite naš generalni katalog.